Dôležitosť zemných prác pred realizáciou stavby

28. 08. 2020 | 06:08

Zemné práce sú dôležitou súčasťou väčšiny stavebných prác. Zahŕňajú odstránenie, premiestnenie alebo pridanie veľkého množstva pôdy či hornín z určitej oblasti do druhej. Ich cieľom je to, aby bola plocha vhodná pre konkrétny účel stavby.

Zemné práce

Druhy zemných prác môžu zahŕňať modifikáciu prírodných svahov, aby vyhovovali požiadavkám na dopravné systémy, ako sú cesty alebo železnice. Popisy zemných prác tiež môžu zahŕňať aj vytváranie kanálov pre drenážne alebo zavlažovacie systémy. Rovnako tak sú zemné práce potrebné pri výstavbe väčšiny budov a mali by zahŕňať odstránenie nadložia s cieľom dosiahnuť konštrukčne schopnú zem alebo pôdu, vykopávky v suterénoch a iných podzemných štruktúrach a vytvorenie stavebných výplní na podporu podláh.

Aké typy zariadení sa používajú?

Ťažké stavebné vybavenie je potrebné kvôli veľkému množstvu materiálu, ktoré je potrebné premiestniť. Príklady použitých zariadení zahŕňajú: porovnávače, valce, sklápače, buldozéry, hydraulické rýpadlá či nakladače. Na základe veľkosti pozemku a množstve celkovej práce sa odvíja aj cenník zemných prác. Je však potrebné myslieť na to, že túto časť prác je nutné vykonať profesionálne, aby bol pozemok vhodne pripravený na realizáciu stavby domu či inej budovy v Michalovciach alebo vo Vranove nad Topľou.

Tip na záver

Pred vykonaním akýchkoľvek zemných prác na stavbe, či už ide o cestu, budovu, násyp, priehradu alebo inú stavbu, je potrebné dôkladne preskúmať miestne podmienky. Práce na ceste alebo násypy by si mali vyžadovať podrobný topografický prieskum, ktorý by odobrníkovi umožnil odhadnúť rozsah zemných prác. Takýto počiatočný posudok odborníka vám tiež poskytne dostatok informácií o cenníku zemných prác.

Rozhodli ste sa postaviť si nový dom v Michalovciach či vo Vranove nad Topľou? Nepodceňte počiatočné fázy spojené s prípravou pozemku prostredníctvom zemných prác. Budete si tak istý, že pri výstavbe nenastanú žiadne komplikácie či nečakané problémy, ktoré by mohli skomplikovať samotnú výstavbu.

Autor: Števo Mačák