Kúpeľná obec Lúčky a jej krásy

23. 05. 2018 | 07:05

Obec Lúčky leží v údolí riečky Teplianka, obklopená lesmi v Chočskom podhorí. Uprostred malebnej dediny sa nachádzajú Lúčanské travertíny a Lúčanský vodopád. Krásu vodopádu si môžete vychutnať po celý rok, jeho tok totiž napájajú horúce pramene z neďalekých kúpeľov.

Lúčanský vodopád je jeden z piatich významných slovenských vodopádov vyhlásených za národnú prírodnú pamiatku. Raritou je aj fakt, že sa nachádza uprostred dediny. Je 12 metrov vysoký a padá z travertínovej terasy do malého jazierka. Neďaleko vodopádu sa nachádza aj ďalšia zaujímavá atrakcia – Lúčanské travertíny. Staršie travertíny vytvárajú plošinatú vyvýšeninu Skálie západne od štátnej cesty s kótou 644 m n. m. Vytvárajú tiež ďalšie zrázne skalné steny na západnom a severnom okraji obce zvané Zápoly a Skaličky. Mladšie travertíny vyplňujú terajšie koryto potoka Lúčanka v priestore od kúpeľov po Liptovskú Teplú, kde vytvárajú menšie skalné stupne. Z historických prameňov vieme, že sa v Lúčkach nachádzali dva kameňolomy, v ktorých sa ťažil lúčanský travertín nielen pre miestnu potrebu, ale aj pre vývoz. V roku 1930 už boli lomy opustené pre nedostatok objednávok. Od 30-tych rokov sa teda ťažilo len pre miestne účely, neskôr (rok 1963) bola ťažba zakázaná kvôli riziku narušenia režimu podzemných vôd. Prírodná pamiatka Lúčanské travertíny bola vyhlásená v roku 1975.

Kúpeľná obec Lúčky ponúka viacero možností ubytovania. Keď máte radi luxus a rozhodujete sa pre návštevu Liptova aj s rodinou, určite vás zaujme štýlové ubytovanie v pohodlí súkromnej rezidencie Horvát Family Residence. Rezidencia je situovaná priamo v pôvodnej dedine. Prešla kompletnou rekonštrukciou v rokoch 2016 - 2017. Z pôvodného starorodičovského domu sa podarilo vytvoriť súčasné štýlové ubytovanie v súkromí s nadštandardným vybavením a originálnou dávkou luxusu a nadčasovosti. Okrem troch apartmánov tu nájdete súkromné wellness, v ktorom zregenerujete po náročnej túre pri objavovaní Liptova.

Autor: Admin Administrátor