Štrk a jeho frakcie

11. 04. 2023 | 10:04

Na rôzne účely v okolí vášho domu občas používame štrk. A pri jeho kupovaní narazíme na pojem frakcia štrku.

Štrk je druh nerastnej suroviny, ktorá sa používa najmä v stavebníctve a v rôznych priemyselných odvetviach. Štrk sa získava z riek, jazier, kameňolomov alebo pieskovísk a môže byť v rôznych frakciách.

Frakcie štrku sú v podstate rôzne veľkosti zrn. Štrk sa delí na frakcie podľa priemeru zrna, pričom bežné frakcie štrku sú 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm a 32-63 mm. V niektorých prípadoch sa používajú aj iné frakcie. Rôzne frakcie sa používajú na rôzne účely.

Štrk sa používa na množstvo vecí v stavebníctve, ako napríklad na výrobu betónu, asfaltu a cestných plôch. Štrk sa tiež používa ako základ pre výstavbu ciest, železníc a mostov. Okrem stavebníctva sa štrk používa aj v priemyselných odvetviach.

Autor: Števo Mačák